SELSKAP


SELSKAP

Lyngmo har store og gode lokale til feiring av ulike selskap, t.d, bursdagar, konfirmasjonar, bryllaup og minnestunder. Me kan servere treretters middag, kaldtbord (gjerne inkludert varmrett) og snittar med meir! Ta kontakt for meir informasjon!
(Vær tidleg ute med å bestille lokale til konfirmasjonsselskap. Her har me bestillingar fleire år fram i tid. Bestillingane vert registrert, men den må stadfestast på nytt ca. 1 år i førevegen). 


GENERELL INFORMASJON OM UTLEIGE

 
_S0A2494.jpg
 

Lyngmo har store, gode og fleksible lokale som passar til selskap, kurs, konferansar, leirar, weekendar og andre typar arrangement! Lokala våre har ulike størrelsar og me kan tilby møtelokale med plass frå 20 - 200 personar. Me kan tilby opplegg som er skreddarsydd dykkar behov. Lokala er tilrettelagde med lydanlegg, prosjektor, piano og anna utstyr. Det er også enkelt for gjestene å nytte dei flotte soveromma våre til overnatting. 

MAT OG DRIKKE

  • God mat og drikke er viktig! Me prøver å tilpassa menyen til dei ulike gjestene våre og deira ynskjer. I samband med konferansar og møter kan tilby lunsj, middag og andre måltid. 
  • Matallergiar er ei vanleg utfordring. For å sikre at alle får rett mat, ynskjer me å få tidleg informasjon om slike behov. 
  • Måltid og servering er inkludert i tilboda og det er ikkje mogleg å lage eigen mat på Lyngmo. 
  • Lyngmo er ein rusfri institusjon for heile familien. Det er ikkje høve til å kjøpe eller nyte medbrakt alkohol hos oss. 

TILBOD

Kontakt oss på lyngmo@lyngmoinfo.com eller ring tlf: 57 68 43 66 for nærare informasjon og tilbod.

Ta gjerne kontakt for pristilbod og meir informasjon vedrørande leige av staden.