Bibelsommar i Vest


TIDSPUNKT

Bibelsommar i Vest 2. juli - 9. juli 2017

 

Klikk på pilene for å sjå fleire bileter frå Bibelcamping på Lyngmo. Talarar på Bibelsommar i Vest 2017

 

 

 

Bibelsommer i Vest 2017

Søndag 2. juli – søndag 9. Juli

Bibeltimer: 

Dan Hessellund. Ansatt i Luthersk Mission i Danmark siden 2001. Nå er han landsprædikant og afdelingssekretær i LM vest-jylland. 

Kveldsmøter:

Jon Håvard Gundersen. Jon Håvard har sin utdanning og sitt arbeid innen IT. I tillegg har han 30% stilling som forkynner i NLM region Sør-Vest. 
 

Enkeltmøter: 
Øyvind Samnøy. Øyvind er ansatt som forkynner i NLM region Vest, og er i tillegg bonde i Indre Sogn. 
(Oppsett over hvem som taler på de ulike samlingene blir fastlagt til våren.)


PRISAR

Ulike typar overnatting på Lyngmo

* Rom m/ bad

* Hytter 

* Campingplass

Sjå prisar her

*Alternative overnattingsstader

Det er fleire alternative overnattingsstader på Hafslo.

Dersom nokon har lyst til å delta på Bibelsommar i Vest og skaffar seg alternativ overnatting ber me om at de likevel melder dykk på, slik at me har oversikt over kor mange som kjem til å delta på arrangementet.

Nokre forslag på Hafslo:

*Tang hytter - post@tang-hyttegrend.no – 95 23 08 31 – www.tang-hyttegrend.no

*Beim Gard - berit-sohoel@hotmail.com – 92 21 47 13 - http://www.beim-gard.no/

*Kvamshaugen – dvergeda@online.no – 57 68 41 57 - http://www.kvamshaugen.no/

*Hafslo Gjestehus - hafslogjestehus@gmail.com – 46 69 05 55 - http://hafslogjestehus.no/

*Hafslo Hytteutleige – post@hafslohytteutleige.com – 92 69 54 02 - http://www.hafslohytteutleige.com/

*Gløtten hytter – post@glottenhytter.no – 40 41 16 70 – www.glottenhytter.no

*Eikum hotel – post@eikum.no – 57 68 06 00 – www.eikum.no


BROSJYRE / DAGSPROGRAM


Dagens anbefalte turmål


Kort om Bibelsommar i Vest

 

 

 

Sommaren 2006 vart det starta opp bibelcamping på Lyngmo. Bibelcampingen er eit samarbeidsprosjekt mellom Norsk Luthersk Misjonssamband (Region Vest) og Lyngmo. Bibelcampingen legg fokus på grundig bibelforkynning for dei vaksne og eigne bibelsamlingar for borna. I tillegg til at det skal væra gode møter for born og vaksne vert det organisert mange kjekke aktivitetar for store og små. Det er eigne aktivitetsleiarar som tek seg av dette. Me prøver å ha fokus på alle aldersgrupper, slik at alle skal kjenne seg heime på Lyngmo! Dei tilsette på kjøkkenet på Lyngmo ønskjer å legge til rette for god trivsel. Difor legg dei opp til ein variert og god meny gjennom heile arrangementet.

Ulike samlingar og treffpunkt gjennom dagen skal leggje forholda til rette for at alle skal ha aktivitetar å væra med på gjennom dagen. På Bibelsommar i Vest ønskjer me at alle deltakarane skal kjenna at dei er ein del av eit fellesskap.

Det er ulikt kor lenge dei ulike deltakarane er med på Bibelcampingen. Nokre melder seg på heile perioden, medan andre kun får det til å passe å væra med ei helg. Alle er uansett like mykje velkomne!

*Dersom du veit om nokon du kan bu saman med er det flott om de kan melde dykk på saman og bu saman på eitt rom.


PÅMELDING

Me er klare til å ta i mot påmeldingar til bibelcampinga for 2017 frå måndag 2. januar.
 Du kan velje mellom å
(1) sende e-post til
 lyngmo@lyngmoinfo.com,
(2) bruke påmeldingsskjemaet under eller
(3) ring på telefon 57 68 43 66. Dersom det vert fullt fram til fredag 6. januar kl. 12.00 vert det loddtrekning mellom dei som har meldt seg på. Loddtrekninga er planlagt gjennomført innan fredag 13. januar. 
*Det kom ein del tilbakemeldingar vedrørande loddtrekning i fjor. Komiteen for Bibelsommar i Vest har vurdert andre alternativ, men har ikkje funne betre måtar å gjere dette på som er meir rettferdig og samstundes gjennomførbart praktisk. 
*Me oppmodar dei som ikkje får plass til å skaffe seg alternativ overnatting i området rundt Lyngmo. 

Dersom du nyttar påmeldingsskjemaet vil du få ei stadfesting på at det er sendt inn på skjermen. I løpet av nokre dagar vil du få ei stadfesting på e-post om du har fått plass.

Navn *
Navn
Rom med bad / Hytte(Type A; max 6 pers eller Type B; max 4 pers) / Camping
Skriv navn og alder på borna
Gje beskjed her dersom du har matallergiar me må vite om!
Ønsker å bestille sengtøy