TORSDAGSKLUBB OG KNØTTEKOR

Torsdagsklubb og Knøttekor er annakvar torsdag frå kl 17:30 - kl 19:00. Samlingane avsluttar med felles kveldsmat. Me ynskjer at klubbane skal vera ein del av trusopplæringstilbodet til borna.

_S0A9989.jpg

Torsdagsklubben er ein klubb for born mellom 1. og 4. klasse. Her blir det andakt og song, og forskjellige aktivitetar som gymsal, buldrevegg, hobby, wii, leik, konkurranser og loddtrekning. 
Leiarar: Rakel O. Skagen


_S0A9642.jpg

Knøttekoret går parallellt med Torsdagsklubben og er for born mellom 0 og 6 år, saman med mamma, pappa, bestemor eller bestefar. Veldig koselig samling med song, rytmeinstrument, leik og kos. 
Leiarar: Ester Oklevik

 

 


Oversikt hausten 2019

Datoar for Torsdagsklubben og Knøttekoret

 29. august
12. september
24. oktober
7. november
21. november
5. desember

 

Medlemsbetaling for Knøttekoret og Torsdagsklubben

Me ønskjer å ha medlemmar i barnelaga våre. Lyngmo får støtte frå kommunen og frifond-midlar for dei som er medlemmar. Max medlemsavgift gjeld samla for begge klubbane.

Torsdagsklubben

Knøttekoret

Betalar medlemsavgift på 200,- (1 barn og 1 vaksen) i semesteret. Torsdagsklubben har ikkje familiepris.

Dette dekkar hobbyaktivitetar og kveldsmat. 

Betaling

Betaling til konto 3785.11.28922

Betalar medlemsavgift på 200,- i semesteret. Max 400,- pr familie. Dette dekkar også kveldsmat. For dei som ikkje er medlem kostar kveldsmaten 50,- pr familie.