Overføring av talar og arkiv frå tidlegare år


Overføring av talar

 

Talane på Bibelsommar i Vest vert teke opp.

I tillegg vert enkelte talar overførte direkte via denne linken: 

http://mixlr.com/bibelsommar-i-vest/

Me startar sendinga av talen cirka 20 - 25 minutt ut i møta.  

Streamen kan åpnes i app på mobile enheter:  ANDROIDIOS


Tidspunkt 
Formiddagsmøte kl. 10:30
Seminar kl. 16:30
Kveldsmøte kl. 19:00


Talar frå 2017 og seinare finn du på denne linken:

http://mixlr.com/bibelsommar-i-vest/

tALar frå 2017 og seinare


TALar frå 2006 - 2016

I arkivet finn du talar frå 2006 og fram til 2016. Trykk på linken under og finn oversikt over talar frå bibelcampingen. 

www.bibelsommer.vze.com