Småbarnstreff

Småbarnstreff er ei uformell og koseleg samling for foreldre med små born annakvar torsdag. Lyngmo sørger for varme, lunsj og leikar – og legg til rette for å kunne møte vener og kjente, og bli kjent med andre småbornsforeldre. Av og til vert det teke opp ulike tema (T.d babysong, tema frå helsestasjon og baby-masasje). 

Årsoversikt

Småbarnstreffet er annakvar torsdag og startar klokka 10:30.
Det kostar 50 kr pr gong.

 

Småbarnstreff datoar 

9. februar
8. mars
22. mars
5. april
19. april
3. mai
24. mai
7. juni
23. august
6. september
15. september
4. oktober
18. oktober
1. november
15. november
29. november
13. desember

VELKOMEN!