Småbarnstreff

Småbarnstreff er ei uformell og koseleg samling for foreldre med små born annakvar torsdag. Lyngmo sørger for varme, lunsj og leikar – og legg til rette for å kunne møte vener og kjente, og bli kjent med andre småbornsforeldre. Av og til vert det teke opp ulike tema (T.d babysong, tema frå helsestasjon og baby-masasje). 

Årsoversikt

Småbarnstreffet er annakvar torsdag og startar klokka 10:30.
Det kostar 50 kr pr gong.

 

Småbarnstreff datoar 

9. februar
9. mars
23. mars
6. april
20. april
4. mai
18. mai
15. juni
24. august
7. september
15. september
5. oktober
19. oktober
2. november
16. november
30. november
14. desember

VELKOMEN!