Småbarnstreff

Småbarnstreff er ei uformell og koseleg samling for foreldre med små born annakvar torsdag formiddag. Lyngmo sørger for varme, lunsj og leikar – og legg til rette for å kunne møte vener og kjente, og bli kjent med andre småbornsforeldre. Av og til vert det teke opp ulike tema (T.d babysong, tema frå helsestasjon eller berre god prat). 

Årsoversikt

Småbarnstreffet er annakvar torsdag og startar klokka 10:30.
Det kostar 50 kr pr gong.

 

Småbarnstreff datoar 

Hausten 2019
22. august
5. september
19. september
3. oktober
17. oktober
31. oktober
14. november
28. november
12. desember


VELKOMEN!