Småbarnstreff

Småbarnstreff er ei uformell og koseleg samling for foreldre med små born annakvar torsdag formiddag. Lyngmo sørger for varme, lunsj og leikar – og legg til rette for å kunne møte vener og kjente, og bli kjent med andre småbornsforeldre. Av og til vert det teke opp ulike tema (T.d babysong, tema frå helsestasjon eller berre god prat). 

Årsoversikt

Småbarnstreffet er annakvar torsdag og startar klokka 10:30.
Det kostar 50 kr pr gong.

 

Småbarnstreff datoar 

Hausten 2018

13. desember

Våren 2019
10. januar
24. januar
8. februar
21. februar
7. mars
21. mars
4. april
2. mai
16. mai
13. juni

VELKOMEN!