Årsoversikt

 

 

JANUAR 2019
3. Juletrefest, knøttekor og torsdagsklubb
10. Småbarnstreff
17. Knøttekor og torsdagsklubb
24. Småbarnstreff
31. Knøttekor og torsdagsklubb

FEBRUAR  2019
8. Småbarnstreff
8. - 10. Crossroad
14. Knøttekoret og torsdagsklubb
15. - 18. Leir for 4 - 7 klasse
21. Småbarnstreff
28. Knøttekoret og torsdagsklubb

MARS  2019
7. Småbarnstreff
14. Knøttekor og torsdagsklubb
21. Småbarnstreff
22. - 24. Leir for 2 - 4 klasse
28. Knøttekor og torsdagsklubb
30. Årsmøte Israelsmisjonen

APRIL  2019
4. Småbarnstreff
5. Vårbasar
7. Barnas supersøndag
11. Knøttekor og torsdagsklubb
12. - 15. Familieleir
17. - 21. påskeleir
25. Knøttekor og torsdagsklubben
26. - 28. Ordet og Israel 

MAI  2019
2. Småbarnstreff
9. Knøttekor og torsdagsklubben (sommaravslutning)
16. Småbarnstreff/16. mai arrangement
31.mai - 2.juni Leir for 7 - 10 klasse

JUNI 2019
7. - 10. Leir 4 - 7 klasse
13. Småbarnstreff
14. - 16. Leir for 2 - 4 klasse
15. - 17. 2 - 4 klasseleir
30. juni - 7.juli Bibelsommar i vest

 

 

JULI 2019
14. - 20. Familieleir, Ungdom i oppdrag

AUGUST 2019
23. - 25. Bibelhelg

SEPTEMBER 2019
13.-15. Internatmøte for Kvinner
20. - 22. 2 - 4 klasseleir
27. - 28. Loppemarknad

OKTOBER 2019
4. - 7. Leir for 4 - 7 klasse
18. - 20. Leir for 7 - 10 klasse
25. Haustbasar

NOVEMBER 2019
1. - 3. 16 - 30 leir
8. - 10. Dameleir
15. - 17. Barnas songleir (2 - 7 klasse)
23. Juleverkstad (4 -12 år)

DESEMBER 2019
7. Julemiddag for alle
21. Julemiddag for Ungdom
31. - 1. Åpen Nyttårsfest