Årsoversikt

 

 

JANUAR 2018
4. Juletrefest, knøttekor og torsdagsklubb
11. Småbarnstreff
13. Inspirasjonsamling NLM
18. Knøttekor og torsdagsklubb
25. Småbarnstreff

FEBRUAR  2018
1. Knøttekor og torsdagsklubb
8. Småbarnstreff
9. - 11. Crossroad
15.Knøttekoret og torsdagsklubb
16. - 19. Leir for 4 - 7 klasse
24. Songkveld med HATIKVA

MARS  2018
1. Knøttekor og torsdagsklubb
2. - 4. Dameleir
8. Småbarnstreff
15. Knøttekor og torsdagsklubb
16. - 18. Leir for 2 - 4 klasse
22. Småbarnstreff
23. - 26. Familieleir
28. - 1. Påskeleir

APRIL  2018
5. Småbarnstreff
6. Vårbasar
8. Barnas supersøndag
12. Knøttekor og torsdagsklubb
14. Årsmøte Israelsmisjonen
19. Småbarnstreff
20. - 22. Regionsårsmøte NLM vest
26. Knøttekor og torsdagsklubben (sommaravslutning)
27. - 29. Ordet og Israel 

MAI  2018
3. Småbarnstreff
16. mai arrangement
24. Småbarnstreff
28. - 31. Vi over 60

JUNI 2018
1. - 3. Årsmøte SFI.
7. Småbarnstreff
8. - 10. 4 - 7 klasseleir
15. - 17. 2 - 4 klasseleir
25. - 27. 7 - 10 klasseleir

 

 

JULI 2018
8. - 15. Bibelsommar i Vest
15. - 21. Familieleir, Ungdom i oppdrag

AUGUST 2018
23. Småbarnstreff
24. - 26. Bibelhelg
30. Knøttekor  og torsdagsklubben

SEPTEMBER 2018
6. Småbarnstreff
13. Knøttekor og torsdagsklubben
15. Småbarnstreff
14. - 16. Internatmøte for Kvinner
20. Småbarnstreff
21. - 23. 2 - 4 klasseleir
28. - 29. Loppemarknad

OKTOBER 2018
4.Småbarnstreff
5. - 8. 4 - 7 klasseleir
18. Småbarnstreff
19. - 21. 7 klasse - 1.vgs
25. Knøttekor og torsdagsklubben
26. Haustbasar

NOVEMBER 2018
1. Småbarnstreff
2. - 4. 16 - 30 leir
8. Knøttekor og torsdagsklubb
15. Småbarnstreff
16.-18. Barnas songleir (2 - 7 klasse)
22. Knøttekor
24. Juleverkstad (4 -12 år)
29. Småbarnstreff

DESEMBER 2018
6. Knøttekor
7. Julemiddag for alle
13. Småbarnstreff
22. Julemiddag for Ungdom
31. - 1. Åpen Nyttårsfest