Arkiv talar

Talane på Bibelsommar i Vest vert teke opp. I arkivet finn du talar frå 2006 og fram til i dag. Talane under frå årets arrangement vert lagt ut fortløpande. Trykk på linken under og finn oversikt over talar frå bibelcampingen. 

www.bibelsommer.vze.com