Streaming av talene

Talane under Bibelsommar i Vest vert overført direkte. Du kan lytte ved å klikke deg inn på linken nedanfor:  

http://mixlr.com/bibelsommar-i-vest/

Me startar sendinga av talen cirka 20 - 25 minutt ut i møta.  

Streamen kan åpnes i app på mobile enheter:  ANDROIDIOS


Tidspunkt
Formiddagsmøte kl. 10:30
Seminar kl. 16:30
Kveldsmøte kl. 19:00

 

MØTEOVERSIKT:  

Søndag      2.   Kveld                                Jon Håvard Gundersen    

Måndag    3.    Formiddagsmøte            Dan Hessellund               Abraham. 1. Mos 12 - 22
                           Seminar                           Endre Stene                     Luthersk tro -
                                                                                                                fortsatt relevant?
                            Kveldsmøte                      Jon Håvard Gundersen                    

Tysdag       4.    Formiddagsmøte           Dan Hessellund                Abraham. 1. Mos 12 - 22
                            Kveldsmøte                   Jon Håvard Gundersen      

Onsdag      5.     Formiddagsmøte            Dan Hessellund              Abraham. 1. Mos 12 - 22
                             Seminar                          Øyvind Samnøy    
                             Kveldsmøte                    Jon Håvard Gundersen                  

Torsdag    6.     Formiddagsmøte            Dan Hessellund                  Abraham. 1. Mos 12 - 22
                            Kveldsmøte                     Jon Håvard Gundersen    

Fredag        7.     Formiddagsmøte          Dan Hessellund                Abraham. 1. Mos 12 - 22
                             Seminar                           Øyvind Samnøy  
                             Kveldsmøte                    Øyvind Samnøy                    

Laurdag    8.      Formiddagsmøte            Dan Hessellund               Abraham. 1. Mos 12 - 22       
                             Kveldsmøte                      Øyvind Samnøy    

Søndag      9.      Formiddagsmøte            Dan Hessellund               Abraham. 1. Mos 12 - 22       

Det kan bli endringar på kva dagar det er ettermiddagssamlingar.