Back to All Events

Vi over 60


salmebok.jpg

I 2018 er me heldige og har fått med oss dei to talarane Anna Sæther og Audun Hjellvik.
I tillegg gler me oss til eit møte med Helge Gudmundsen som skal kåsere for oss over «Salmeboka minutt for minutt»

Meld dykk på så snart som mogleg. Det kan verta fullt.

Hjarteleg velkomne!!


Kva og kvifor Vi over 60

Dette er ein leir for dei som er på veg inn i pensjonsalderen og for dei som er godt etablerte pensjonistar. På leiren ønskjer me å setje deltakarane i fokus ved at alle vert sett og inkludert i det sosiale fellesskapet. På Vi over 60 kombinerer me grundig og bibeltru undervisning med lettare underhaldning og aktuelle seminar. Kvart år legg me også opp til ein tur ut i lokalsamfunnet. Indre Sogn har mange perler me kan syne fram! Me trur slike leirar er viktige sosialt. Like viktig er det at ein får påfyll frå Bibelen til eit liv i dagleg etterfølging av Jesus!

20080306152140-interrogacion1.png
 

Talarane

Audun Hjellvik:

Kjem frå Osterøy.
Tok til som emissær i Nordhordland indremisjon i 1971.
Har vore ungdomsarbeidar og lærar på Bildøy bibelskule.

 Audun Hjellvik

Audun Hjellvik

 

Anna Sæther:

Har vore utsendt som misjonær til Taiwan for NLM. Delaktig i evangelisering, student- og ungdomsarbeid, menighetsarbeid, leiaropplæring, kursverksemd og sjelesørgar ved China Lutheran Seminary  på Taiwan.

 Anna Sæther

Anna Sæther

 

Høgdepunkt

I 2018 har me fått med oss Helge Gudmundsen som skal kåsere for oss over «Salmeboka minutt for minutt».Helge Gudmundsen: Kjent frå NRK som ansvarleg for andakten på NRK P1, salmer til alle tider og salmeboka minutt for minutt i 2014.

Helge Gudmundsen
 

God mat

static1.squarespace.jpg

På leirane på Lyngmo ønskjer me å servere gode og varierte måltid.
For dei som har matallergiar, så er det viktig at de gjer oss beskjed om dette ved påmelding. Då vil kjøkkenstaben prøve å leggje til rette for dei ulike behova.


Romstandard

nybygg (5 of 25).jpg

Rom med bad: Det er 25 rom med eige bad på Lyngmo. Romma er enkelt utforma, men med gode senger og elles det du treng.

Campinghytte: Det er også mogleg å bu i campinghytte for dei som ønskjer ein enklare standard. Då får du 15 % rabatt. Hyttene har ikkje innlagt vatn og dei som bur der nyttar det nye sanitæranlegget for campingplassen.

Campingplass: Det er mogleg å ta med campingbil / campingvogn eller bu i telt for dei sprekaste!


Prisar

2250,- for heile opphaldet
*Me køyrer privatbilar på tur.
675,- ekstra for enkeltrom
100,- for leige av sengtøy inkl. handduk
150,- for ferdig oppreidd seng inkl. handduk
15 % rabatt i hytter


Turen

I 2018 går turen til Ornes. Me ser fram til ein flott tur over fjorden til denne flotte bygda. Marit Bøen er lokal guide og det vert omvisning i Urnes stavkyrkje. Dette er ei av dei eldste kyrkjene i Norge og står på UNESCO-lista. Til slutt samlast me til Guds ord og ein kaffikopp i Urnes Bedehus.


Sosialt og aktivitetar

Leiarane har mål om å sjå deltakarane og at alle skal kjenne seg inkludert. Me held høgt dei uformelle pratane rundt borda i peisestova, samstundes som me prøver å ha enkle programinnslag gjennom leiren.Det vert også lagt opp til nokre fysiske aktivitetar med morgontrim og spasertur for dei som ønskjer det.


Leiarane

Anders Alme ‐ 47 67 96 07              Liv Hushagen ‐ 90 47 31 33
Kjell Mjelstad ‐ 91 53 26 04             Per Helleve ‐ 91 85 52 04


Påmelding

Send e-post til lyngmo@lyngmoinfo.com eller bruk skjemaet under for påmelding.
Du får svar i løpet av nokre dagar med stadfesting på bestillinga.

Navn *
Navn
Earlier Event: May 16
16. mai feiring
Later Event: June 6
Spring for Lyngmo