Arrangementskalendar
Vinterleirar 2016

Me håpar du vil komme på leir i vinter! =) 

Inspirasjonshelg for kvinner

Inspirasjonshelg for kvinner er ei årleg helg på Lyngmo kor jenter og damer er svært velkomen!

Palmehelga - Familieleir på Lyngmo

På Lyngmo Ungdomssenter vert det leir i palmehelga, frå fredag 27. – måndag 30. mars 2015.

Vårbasar 1. april

Vårbasar på Lyngmo
Fredag 1. april kl. 19:00